Ja viem, že vôbec Ťa tieto veci nezaujímajú. Si tak zahltený životom a svojimi víziami do budúcna, že nemáš na ne čas. Vedz teda, že Ti dobre rozumiem lebo ani mňa to do určitého času vôbec nezaujímalo. Ako je napísané v Biblii, ľudia Boha nehľadajú. On sa však aj napriek tomu ku nám skláňa a dáva sa nám cez rôzne situácie poznať aje len na nás, že či na ne zareagujeme. No a možno práve tým, že toto čítaš sa teraz ku Tebe sklonil. Vedz, že nič sa v živote nedeje len tak náhodou. Preto sa modlím aj za to, nech si Pán Boh aspoň niečo, čo je na tejto stránke napísané, použije ku záchrane Tvojho života. Ak si myslíš, že Ťa zachraňovať netreba, tak len vedz, že zle myslíš!

Dvojitý meter...

Evanjelium Jána 11, 25-26

Ježiš nám hovorí: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu?

Evanjelium Jána 3, 16

Ježiš nám hovorí: Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Evanjelium Jána 12, 48

Ježiš nám hovorí: Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.

Pán Boh je k nám zhovievavý! Len sa vo svojom sarkazme bláznivo nenáhli a nevrav! Kedy už príde a všetkých zlých potrestá? Rozmýšľaj človeče! Veď čo ak si na zozname odsúdených aj Ty?! A Pán Boh práve kvôli tebe svoj príchod odsúva? Neboj sa, na spravodlivú odplatu čaká každý jeden z nás! Teda ja, Ty, naše deti, naši rodičia, susedia, kolegovia, bankári, prezidenti, kozmonauti, mafiáni, feministky, politici, kresťania, mohamedáni, úchyláci, homoši, policajti, smetiari, úradníci a po extra dlhom zozname nakoniec aj samotný náš zvodca - diabol!

O spravodlivosti vo svete.

Príslovia 13, 6

Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu.

Kazateľ 3, 17

Spravodlivého i bezbožného bude súdiť Boh, lebo každý počin i skutok má svoj čas.

Príslovia 3, 33

Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých.

Áno áno, viem. Mnohí sa zasmejete, mnohí si pomyslíte, že či som pri zmysloch, ale existuje. Tu je pár indícií, slúžiacich na jeho identifikáciu. Jeho Boh koná globálne, nenásilne (nenechajte sa oklamať tými rôznymi ľudskými násilnými, teda pomýlenými spôsobmi šírenia), nevtieravo a od začiatku vekov nás chce všetkých zachrániť. Od čoho, vysvetľujem v článkoch. Človeče uvedom si! Keď posudzuješ cirkev, tak Tvoje oči hľadia na jej nedokonalú "členskú" základňu! Nie na dokonalého Boha. Ty si myslíš, že si vo svojej podstate dokonalejší a lepší ako oni? Zamysli sa nad tým! Vedz však, že Pán Boh je spravodlivý a každý falošný či vlažný kresťan bude súdený podľa jeho viery a skutkov. Nech Tvoj nedokonalý pohľad na hriešnikov v cirkvi, nespôsobí Tvoje zatratenie! Uver a buď Ty sám pre tých nekonalých, dokonalým príkladom.

Prečo byť kresťanom?

Rozsudzuj múdro!

Ďalej radšej nečítaj...

Skutky apoštolov 4, 12

A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.

Nenechaj sa oklamať tými čo tvrdia, že nič. No ani tými, čo svojich zosnulých falošne odprevádzajú do umeleckého, hokejového, hudobného, právnického, futbalového, rockového, folklórneho či ešte akého iného neba! Existuje len večný život s Ježišom a Jeho Otcom alebo večné zatratenie! A je úplne jedno, že čo si Ty človeče, ktorý sa raz v prach obrátiš o tom myslíš.

Evanjelium Jána 14, 6

Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Príslovia 14, 12

Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.

Evanjelium Matúša 24, 35

Ježiš nám hovorí: Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.

Kazateľ 1, 4

Pokolenie odchádza a druhé prichádza, ale zem stojí naveky.

A potom všetci pred ním pokľakneme. Teda a aj tí mocní či tí hrdí, ktorí si namýšľajú, že oni nikdy pred nikým kľačať nebudú. 

Jeremiáš 17, 10

Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.

A po pár sekundách jej už niet... A ona skutočne mohla byť výnimočná a mnohých mohla zatieniť. Možno bola vedcom, možno programátorom, možno farárom, možno riaditeľom, možno úradníkom, možno politikom, možno doktorom, možno knihovníkom a možno smetiarom. To je jedno. Vo svojej podstate, každý jeden z nás dokáže byť pre niekoho v niečom veľmi dôležitý. No a keďže my sme si tejto našej dôležitosti zväčša vedomí, tak si aj dokážeme o sebe mnohé namýšľať. Preto sa skúmajme. Naša dôležitosť pritom vôbec nemusí korešpondovať so spomenutým zamestnaním. Môžeme byť výnimoční v niečom úplne inom. Tu ide o to naše, neraz až priveľmi prehnané a pritom tak pominuteľné ego.

Detský postreh

Náš jazyk

Vďaka komu žijeme?

Dobre viem, že ako ťažko sa zanecháva starý spôsob života, no Pán Boh činí všetko nové a to určite stojí za to. AMEN