Ak by niekto povedal, že Biblia je výmysel, že je nepravá a že to len tak niekto pre zmätenie ľudí napísal, tak sa pýtam, že komu by sa to všetko chcelo vlastne robiť? Však to je už len z princípu nezmysel. Alebo ak si niekto myslí, že napríklad texty v nej zapísané boli z niečoho iného prevzaté a upravené, čo samozrejme nie sú, tak kto bol potom ten, kto prvotne aj to iné vymyslel alebo zozbieral a potom aj zapísal i rozmnožil? Veď, kto z nás smrteľníkov si povie, alebo teda v tomto konkrétnom prípade si už niekedy dávno bol povedal: "A, chcem zmiasť terajších ľudí a naše budúce generácie, tak si niečo celkom dobre a pravdivo vyzerajúce vymyslím a potom to rozšírim po svete veriac, že to bude čítať čo najviac ľudí a že ich to napokon zmätie". No kto by sa na to už len odhodlal a kto by to už len za takýmto účelom robil? Kto by už len celý svoj život takémuto niečomu "zasvätil"? Však na zozbieranie či vymyslenie všetkých tých biblických informácií by potreboval minimálne celý svoj život. To ten dotyčný, alebo povedzme tá skupina dotyčných by si akože nechcela užívať života, ale radšej by ho zasvätili takémuto nezmyslu s neistým koncom? Však to je aj proti nášmu vlastnému hriešnemu uvažovaniu. Však každý jeden z nás tu chce predsa prežiť život čo najlepšie. Chce si ho užiť a nie sa umárať s takouto nejakou vecou. Veď to by musel byť možno nejaký duševne chorý jedinec, či skupina ľudí. A ak by ten človek, či tá skupina ľudí, ktorá by to vymýšľala a zapisovala, boli fakt aj duševne chorí, tak ako by na také múdre veci, ktoré sú v Biblii nepochybne zapísané vlastne došli? Ako by to vlastne všetko tak super vymysleli? Však to ani zdraví nevymyslia... Ako by mohli tí autori písať tak múdre a pravdivé reči napríklad o láske, pokoji a podobne, keby to všetko nevychádzalo z nejakej reálnej podstaty ich vnútra a keby ich cieľom bola vlastne skaza ľudí? Až do takej miery sa my ľudia predsa nedokážeme pretvarovať. Zamysli sa človeče nad tým a preto už nikdy nerieš hodnovernosť Biblie vo svojom živote!
No a ďalšia s týmto všetkých uvedeným spolu súvisiaca otázka je. A to sa vari ešte nikto z nás kresťanov, teda evanjelikov, katolíkov a členov všetkých tých "nepreberných" menších denominácií, ktorí tento výtvor už stovky, ba až tisíce rokov čítame, nikdy nad tým nezamyslel? To tu sem a tam pobehuje pol druha miliardy kresťanských "blbečkov", počítajúc živých bez toho, aby sa niekto z nich nad tou vecnosťou tam do tej Biblie zapísanou vôbec nezamyslel? To nikto z nás ešte neprišiel na to, že v našich životoch nekoná žiaden Boh, ale len povedzme nejaké šťastie či náhoda? Tiež divné.
Proste, každý rozumne zmýšľajúci človek, ktorý sa o tieto veci začne zaujímať, už musí logicky a to dokonca ešte aj bez viery prísť na to, že Pán Boh skutočne existuje a že aj Biblia je hodnoverná. No a ja sa snažím s pomocou Božou týmito článkami, ktoré tu mám na tejto stránke napísané, upriamiť našu pozornosť na Neho. Preto človeče všetko toto čo čítaš neber vo svojom vlastnom záujme ľahkovážne i keď ti rozumiem, že to asi tak brať budeš. Však napokon som to aj ja tak do určitého času bral...