Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali. Jakub píše tento list kmeňom v diaspore.
  • Prosba za Onezima
,pre lásku radšej prosím, ja, Pavel, starec, a teraz ešte aj väzeň pre Krista Ježiša, (Filemonovi 1, 9)
Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba v Pánovi; poteš mi srdce v Kristovi. (Filemonovi 1, 20)