Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Chaldejci nástrojom Božieho súdu
Preto je zákon neúčinný a právo sa nikdy nedostáva navrch, lebo nešľachetník obkľučuje spravodlivého, preto sa právo kriví. (Abakuk 1, 4)
  • Prorok má napísať svoje videnie
Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a – nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní – nebude meškať. (Abakuk 2, 3)
Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť! (Abakuk 2, 4)
  • Beda utláčateľom
Beda tomu, kto zháňa mrzký zisk pre svoj dom, aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby unikol z dosahu nešťastia. (Abakuk 2, 9)
Beda tomu, kto mesto stavia krvou a hrad spevňuje neprávosťou. (Abakuk 2, 12)
Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej tak, ako vody napĺňajú moria. (Abakuk 2, 14)
Beda tomu, kto hovorí drevu: Zobuď sa! nemému kameňu: Vstaň! Či ten môže dať zjavenie? Hľa, pokrytý je zlatom a striebrom, ale ducha v sebe vôbec nemá. (Abakuk 2, 19)
  • Abakukov žalm
On žiari ako svetlo, lúče Mu z ruky šľahajú, a tým je zahalená Jeho moc. (Abakuk 3, 4)
Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. 18) Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy. (Abakuk 3, 17-18)
Hospodin, Pán, je moja sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny. (Abakuk 3, 19)