Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Príprava na cestu
Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo Ho úprimne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všetkým, čo Ho opúšťajú. (Ezdráš 8, 22)