Postupne sem pridávam biblické verše či úryvky z danej knihy, ktoré ma zaujali.
  • Dávidov chválospev
Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte Jeho meno! Hlásajte Jeho skutky medzi národmi! (1 kroník 16, 8)
Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; veď Jeho milosť trvá naveky. (1 kroník 16, 34)
  • Dávidova ďakovná modlitba
Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi. Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. (1 kroník 29, 11)
Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. (1 kroník 29, 13)