Naše poklady
Naše poklady

Milý brat a milá sestra. Na zamyslenie pre dnešný úvodník som si vybral tento nasledovný verš.

Bezbožný získava klamný zárobok, ale rozsievač spravodlivosti opravdivú mzdu. (Príslovia 11, 18)

Tento verš mňa osobne zaujal kvôli tomu, že nám poukazuje na hlbší duchovný význam našej celoživotnej námahy. Ak si ho rozdelíme na také dve pomyselné časti, tak v prvej sa jedná o dve skupiny ľudí, ktorí si zarábajú na svoje živobytie a v druhej sa zas jedná o ich odplatu, ktorú za tú ich námahu dostanú. No a podstata týchto dvoch častí tkvie v tom, že výsledný hodnotový efekt zárobku spomenutých ľudí bude závisieť od duchovných hodnôt ktorými oni žijú, pretože práve skrze ne oni budú premieňať tie svoje výplaty ku svojmu úžitku. Inak povedané, bezbožný človek si síce na seba zarobí, ale z toho čo si za tie svoje zarobené peniaze kúpi sa nikdy skutočne vnútorne "nenasýti", pretože nepozná tie pravé hodnoty života na ktoré nám poukazuje Božie slovo. On pozná len hodnoty, ktoré mu predostiera tento svet. Takýto človek si môže tie svoje zarobené peniaze šporiť, kvôli lepšiemu zhodnoteniu ich môže zainvestovať do rôznych fondov, alebo si môže za ne kúpiť drahé hodinky, nové auto, či si môže zveľadiť svoj dočasný pozemský príbytok, ale pokiaľ on nebude hľadať Toho, ktorý sedí hore na nebesiach a nebude si poklady zhromažďovať v nebi, tak tá jeho radosť z tých nadobudnutých statkov aj tak nebude úplná. Ona bude len chvíľková, klamná a v konečnom dôsledku mu aj tak nič neosoží. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. (Ev. Matúša 6, 19-20) Skrátka človek, ktorý nekráča za Pánom Ježišom si nikdy nemôže dosýta užiť radosti z tej odplaty, ktorú pod slnkom za tú svoju prácu získa, pretože to nikdy nebude mať pre jeho telesný život skutočnú, Bohom požehnanú hodnotu. Nikdy ho tie statky plne vnútorne neuspokoja, pretože jeho očiam a telesnej žiadostivosti vždy bude k pravému šťastiu ešte niečo chýbať. Proste časom ho všetko omrzí a on zatúži zas po niečom novom. Navyše, bezbožný človek nie raz získa svoj zárobok aj nejakým nečestným spôsobom...

Naopak, v druhej časti veršu sa píše, že rozsievač spravodlivosti získava opravdivú mzdu. Čiže na jednej strane sme mali bezbožného človeka a na druhej tu máme zbožného, pretože spravodlivo rozsievať dokáže len ten, kto skutočne verí v Pána Ježiša Krista. Teda jedná sa tu o človeka, ktorý pozná Božiu vôľu a preto sa snaží konať v každej situácii spravodlivo. Inak povedané, ak sa snažíme robiť veci ako pre Pána, tak On nám bude každé dielo našich rúk, teda tú našu "mzdu" požehnávať. Z toho teda vyplýva, že sa tu vôbec nemusí jednať len o naše zamestnanie, ale môže sa jednať aj o nejakú inú pohnútku či inú prácu, ktorú my pre niekoho vykonáme a to či už vo forme nejakej duchovnej, finančnej alebo aj inej pomoci. Pretože my mzdu v širšom slova zmysle nedostávame len za našu regulárnu prácu v našom zamestnaní, ale aj za všetko ostatné v živote. Ak sa dajme tomu na základe viery snažíme o dobré manželstvo, tak našou mzdou bude napríklad dobre fungujúci manželský vzťah. Nebude to len nejaký bezbožný manželský zväzok, kde sú dvaja spolu len na základe peňazí, telesnej krásy či inej pohnútky. No a takto je to v každej oblasti nášho života a stačí sa nad tým trošku zamyslieť. Samozrejme, všetko toto sa vždy opiera o našu osobnú vieru, lebo len skrze ňu sa o tie dobré veci budeme aj snažiť. Aj napriek tomu, že nás tu napadnú mnohé "ale", pretože nič nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, tak ak predsa len pôjdeme do hĺbky vecí tak zistíme, že jedine Pán Boh nám dokáže za našu námahu dať opravdivé a trvácne potešenie a to v akejkoľvek forme odplaty a potom aj večný život. Pretože všetko je to tu o Ňom.

A tak ťa milý čitateľu povzbudzujem k ešte horlivejšej viere v Pána Ježiša Krista, aby tak skrze ňu mohol potom ten tvoj výsledný efekt snaženia sa robiť veci ako pre Neho predstavovať tú opravdivú "mzdu", ktorá ti dodá skutočného pokoja a skutočnej radosti do života. Ide o to, že aby tá tvoja odplata nebola len telesná vo forme nejakého svetského platidla, ale hlavne vnútorná - duchovná, pretože tú si za peniaze nekúpiš. Ak sa jedná o peniaze, tak za ne si kúpiš a dovolíš vždy len toľko, koľko ti dovolí tá tvoja finančná "kondícia". No a práve kvôli tomuto ti potom tvoje oči zostanú častokrát len nenasýtené a tvoje vnútro častokrát len túžobne žiadajúce. No ak ty budeš vo všetkých oblastiach života rozsievať skrze vieru spravodlivosť, tak Pán Boh ti spomenuté "stavy" nadelí. Totižto človek, ktorý Pána Boha miluje prežíva omnoho väčšiu vnútornú radosť z obyčajných vecí a teda dokáže sa oveľa viac tešiť aj z takého praobyčajného vychutnania si zmrzlinového pohára ako ten, ktorý Pána Boha nepozná, no "vytešuje" sa z kúpy špičkového nového auta. Lebo je napísané: "Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu." (Žalmy 4, 8) AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *