Čo znamená byť spolu
Čo znamená byť spolu

Milý brat a milá sestra v Pánovi Ježišovi Kristovi. Prajem Ti požehnaný deň a požehnaný čas pri čítaní ďalšieho vydania nášho časopisu Pohľad. Prajem Ti, že nech Ťa pri jeho čítaní sprevádza múdrosť Ducha svätého, ktorého zároveň prosím o to, aby aj Tebe dal na srdce túžbu prispieť doňho nejakým článkom alebo nejakým svedectvom z Tvojho osobného života. No a tak isto Ti prajem, aby Ťa tá Jeho múdrosť sprevádzala aj na všetkých Tvojich cestách, aby tak bolo zjavné, že kto je Tvojim Pánom. AMEN

Biblický verš, ktorý som vybral na zamyslenie pre dnešný úvodník je nasledovné.

Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. (Efezským 5, 19)

Tento verš nám veriacim ľuďom vo svojom princípe poukazuje na to, že ako by sme sa mali snažiť medzi sebou rozprávať. V jeho podstate vôbec nejde o to, že keď sa dvaja kresťania stretnú a jeden z nich sa toho druhého povedzme opýta: "No ako Peter, ideme teda zajtra na ten výlet?", tak ten druhý, čiže Peter by mu na to mal dať nejakú preduchovnenú odpoveď typu: "Há-le-lu-ja, chvá-ľme silné-ho Boha v Jeho svä-ty-ni a brat môj Jano dám ti jednu dobrú radu. Buď pomalý k hnevu. Veď tak sa píše aj v liste Jakuba v prvej kapitole..." Ak by totižto ten Peter tomu Janovi takto odpovedal, tak by sa vlastne Jano od neho nedozvedel na tú svoju otázku žiadnu rozumnú odpoveď a celé by to to úplne zvláštne vyznelo. Pozor! Tu sa nejedná o rozhovor veriaceho človeka s neveriacim, ale o vzájomný rozhovor veriacich ľudí.

No a tak nám skrze spomenutý verš Duch svätý chce povedať len to, že naše spoločné rozhovory by mali byť v určitej miere obohatené o duchovné pravdy, ktoré s danou témou súvisia, alebo aj nesúvisia a ktoré potom do nich len jednoducho "nasilu" v určitom momente vložíme či obrátime na ne našu rozpravu. Teda v našom verši vôbec nejde o to, že my sa už o ničom inom, ako o duchovných veciach spolu baviť nemáme, ale ide v ňom len o to, aby ani jedno naše spoločné stretnutie, nezostalo bez istej "štipky" duchovného pokrmu. Skrátka, ak sme skutočne veriaci kresťania, tak naše rozhovory by mali byť skrze pôsobenie Ducha svätého v našich životoch vždy vedené po určitej duchovnej "línii". Naše debaty by nemali byť založené len na prázdnych frázach a nepodstatných témach, ktoré človeka duchovne nebudujú typu politika, šport, choroby, záhradka či trápenie sa nad úpadkom sveta a podobne, ale mali by byť založené na istom duchovnom základe, alebo podľa danej situácie ním len obohatené. Napríklad, že čo sme dnes zažili s našim Pánom. Ako sme v tom či onom dni na niečo či niekoho podľa Božieho slova zareagovali, komu sme niečo o Bohu povedali, či ako sme niečo s Jeho pomocou vyriešili a podobne. Je samozrejmé, že ani veriaci ľudia sa tiež nebudú stále rozprávať len o Pánu Bohu. Veď to sa ani nedá, keďže žijeme v reálnom svete, kde riešime mnohé iné neduchovné veci. A tak je teda normálne, že sa vzájomne podebatujeme povedzme aj o tom športe, o pečení koláčov, o oprave auta, či o tom ako sa máme v zamestnaní a podobne. No lenže aj takéto reči sa tiež tak isto dajú do určitej miery viesť tým správnym duchovným smerom, aby všetko to o čom sa my v nich bavíme prebiehalo v určitých rozumných duchovných hraniciach. Čiže ak my budeme mať neustále na "zreteli" to, že kto vlastne sme, teda že sme veriaci ľudia a nie neveriaci, tak je isté, že pomedzi to naše telesné sa potom vždy spomenie aj niečo to duchovné. Nejaký ten verš či žalm. No a to nás potom bude vzájomne vnútorne obohacovať a my tak skrze to budeme rásť vo viere, pretože ako aj sám Pán Ježiš hovorí, tam kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tak som medzi nimi. Čiže potom sa ku každej našej takejto debate prizná aj On samotný. No a preto, ak sa viacerí spolu takto zídeme, tak je absolútne vylúčené, aby sme si napríklad po nejakom čisto technickom rozhovore, nemohli vzájomne povedať aj niečo duchovne povzbudzujúceho. Veď to sa už zo samotného kresťanského princípu jednoducho ani nedá... A presne o tom je ten náš verš.

No a tak aj Teba milý čitateľ Pohľadu povzbudzujem k tomu, aby si sa aj Ty snažil tie svoje rozhovory s druhými ľuďmi vždy viesť na určitej duchovnej úrovni. Aby si skrátka tiež tú svoju náprotivnú stranu počas nich nejakým žalmom, príslovím či iným slovom duchovne povzbudil a ona skrze Tvoj podnet možno naopak zas Teba, alebo úplne niekoho iného. Ide o to, aby ste sa jednoducho len tak nestretli a nerozišli bez tejto, pre veriaceho človeka vskutku a bezpochyby tak veľmi dôležitej veci. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *