Hľadanie
Hľadanie

Stalo sa Ti už niekedy milý čitateľu, že si si niekde založil kľúče, peňaženku, okuliare alebo nejakú inú vec, ktorú si v danú chvíľu veľmi potreboval a nemohol si ju nájsť? Ktorá bola práve vtedy pre Teba tak "bytostne" dôležitá? Myslím si, že áno. Ponáhľal si sa napríklad na autobus do práce, chcel si si zamknúť byt a zrazu si zistil, že kľúčov od neho niet? No hotová pohroma. Skús si teraz takúto obyčajnú situáciu predstaviť do jej detailov. Si už prezutý do vonkajšej obuvi, tašku držíš v ruke, autobus už pomaly prichádza na zastávku a Ty keď ideš zamknúť byt zrazu zistíš, že nevieš kde máš od neho kľúče. Myslíš si, že v tejto časovej tiesni budú pri ich hľadaní hrať prím nejaké tie Tvoje dovtedajšie predsavzatia či zásady typu, nikdy nechodiť po byte obutý a podobne? No som presvedčený, že nie. Dôležitosť danej situácie a zodpovednosť za včasný a nie neskorý príchod do práce zbúra všetky takéto tvoje doposiaľ zaužívané pravidlá a postoje, pretože vieš, že nezamknutý byt a neskorý príchod do práce so sebou prináša isté úskalia. Môžu Ťa vykradnúť, alebo môžeš svojim neskorým príchodom naštvať šéfa a podobne. A preto budeš tie kľúče hľadať s totálnym nasadením. Inými slovami povedané po byte budeš behať v obutých topánkach, popri hľadaní ho určite celý "prekuceš" a istotne budeš hľadať aj na takých miestach, kde by si vôbec nebol povedal, že by mohli byť. No, ale ani Tvoj mozog nebude popri tom všetkom určite zaháľať, ale tiež bude premýšľať, že kde všade si bol, že čo všetko si mal na sebe oblečené a tak ďalej.

No a presne k takémuto istému zápalu, avšak v hľadaní Božieho kráľovstva nás svojim spôsobom nabáda aj nasledujúce Božie slovo.

Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok Hospodinov. (Jeremiáš 13, 14)

A preto milý brat a milá sestra, aby sme mohli Pána Boha a Jeho vôľu pre náš život skutočne dobre spoznať, tak potom musíme vo svojom osobnom živote tiež "započať" proces Jeho hľadania, ktorý je navonok vo veľmi veľkej miere podobný uvedenému príkladu s kľúčmi. Teda musíme Ho začať hľadať celým svojim srdcom a všetko ostatné musí ísť jednoducho stranou. Takéto hľadanie Božieho kráľovstva má vždy svoj počiatok v štúdiu Biblie. Od tohto "bodu" sa odrazme. Nám ľuďom nestačí len "externe" o Pánu Bohu počúvať, ale treba Ho aj "interne" - osobne skrze jej štúdium spoznávať. A tak isto sa modlime aj o pokorné srdce. Toto nepodceňujme! Ja viem, že tieto reči o hľadaní sme už veľa krát počuli, no ak sme v živote nespokojní, nešťastní, priveľmi sa trápime nad rôznymi vecami, alebo sa niečo ani po dlhých rokoch našej viery nedeje podľa Božích zasľúbení, tak zrejme bude problém práve v tejto veci. V našom osobnom nezainteresovaní sa do Jeho hľadania. Len Duch svätý, ktorý nám bol skrze Pána Ježiša poslaný v tejto veci na pomoc nás môže postupne skrze štúdium Biblie vyučiť k tomu, ako byť tým správnym "stopárom", ktorý vypátra, že kde všade sa ten Pán Boh v našom živote prejavuje a ako Ho správne nasledovať. Len On nás naučí skúmať a správne rozsudzovať každú jednu vec, ktorá príde do našich životov. No a preto musia byť všetky naše doposiaľ získané postoje a všetky naše doposiaľ získané predsavzatia tomuto hľadaniu totálne podriadené a musia ísť do úzadia. No a tak, ak sa Vás Pán Boh určitým spôsobom dotkol, napríklad aj tým, že si čítate tento časopis, tak manželka, manžel, deti, ostatná rodina, priatelia, kolegovia, hrdosť, možno Vaša neochota takéto veci počúvať, nevera či Vaše ustálené životné názory, ktoré dovtedy predstavovali ten ekvivalent toho domáceho prezúvania sa a nechodenia "outdoorovými" topánkami po byte, Vám už nemôžu byť v Jeho hľadaní nejakou prekážkou, aby to hľadanie mohlo byť úspešné. A ešte jedna vec. Ak Vy starší máte možno trošku problém s tým, že tieto veci Vám hovorí mladý človek, ktorý ešte zjavne toho nezažil toľko čo Vy, tak sa v tejto situácii skúste pozrieť na Pána Ježiša. Keď On začal vyučovať mal 30 rokov. Teda bol to mladý a z pohľadu starších ľudí vtedajšej doby tiež neskúsený fagan. Teda všetky tie slová, ktoré Pán Ježiš vtedy ľuďom adresoval, adresoval prevažne tým starším, neraz aj v Mojžišovom zákone vzdelaným a životom skúseným ľuďom, ktorých napádali práve také isté myšlienky, aké možno napádajú aj Vás. Že čo nám to tu tento mládenec rozpráva. Veď ešte ani päťdesiat rokov nemá... A preto možno aj mnohí z nich v Neho neuverili a ani sa nenechali tým čo hovoril vnútorne sformovať. Pretože zostali naďalej len telesní a ovplyvnení takýmto krátkozrakým pohľadom. No a práve kvôli tomuto potrebuje to hľadanie Božieho kráľovstva aj to naše pokorné srdce o ktorom som písal vyššie. Pretože ak sme hrdí a chýba nám pokora (už len ako to zistiť ;-)), tak len ťažko sa takéto veci kvôli týmto našim prirodzeným predsudkom prijímajú a my tak prichádzame o mnohé požehnanie, ktoré z toho hľadania vychádza.

Čiže ešte raz Ťa milý čitateľu povzbudzujem k tomu, aby si aj Pána Boha samotného hľadal s takým istým nasadením, ako povedzme neraz hľadáš tie svoje kľúče od bytu, tie svoje doklady, či tie svoje okuliare na čítanie. AMEN

Ak sa Ti človeče zdal byť článok zaujímavý, tak ho zdieľaj ďalej...

Komentuj

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *